ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
สินเชื่อ

 

โครงการ หมู่บ้าน ชิชากร มี บริการ ต่างๆ เพื่อให้การซื้อบ้านของ ท่านลูกค้าเป็นไปโดยสะดวก ไม่ว่าจะเป็น การขอ สินเชื่อ เพื่อซื้อ บ้าน กับ ทาง โครงการ หมู่บ้าน ชิชากร ทาง โครงการ มีการ ช่วยเหลือ ลูกค้า ในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่จำเป็นในการ ขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อให้การขอสินเชื่อกับทางลูกค้าเป็นไปอย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม การขออนุมัติ สินเชื่อของลูกค้าแต่ละราย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางธนาคาร

 นอกจากนี้ ทางโครงการยังมีการบริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ การตกแต่ง และ ต่อเติมบ้านให้กับทางลูกค้าตลอดเวลา และเนื่องด้วย ทางโครงการ มี การรับประกัน ตัวบ้าน เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจาก การโอน หากทางลูกค้าพบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับ บ้านของทางโครงการ ทาง โครงการ ยินดี ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับทางลูกค้าของทางโครงการ ตลอดระยะเวลาการรับประกัน ดังนั้น ทางลูกค้าสามารถอุ่นใจได้เกี่ยวกับ โครงสร้างบ้าน ของ ทางโครงการCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โครงการบ้านชิชากร (กาญจนาภิเษก) 9/9 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร. 0-2403-3434-5 ฝ่ายขายโครงการ คุณดาว 086-310-4451 คุณอี้ 086-3079651